Historia

Zarys historyczny Polskiego Klubu Poczatki działalności Polsko-Amerykańskiego Klubu (òwczesna nazwa), w zachowanych zapiskach wskazuja na rok 1976.Jeszcze nie oficjalna organizację stanowiła grupa polskich emigrantòw przybyłych z Polski oraz tych osòb ktòre urodzone w USA miały pochodzenie polskie. Pomysł utworzenia klubu wyłonił się wśròd dużej grupy polskich parafian-emigrantòw, należacych do kościoła Niepokalanego Serca Maryji w Mahwah w stanie New Jersey.


Ważnymi działaczami i twórcami tej organizacji byli Dr.Zujewicz, Sabina Jarney, Czesława Zakrzewski Tadeusz Kownacki, Edana Wojciechowski, Urszula Fornal, John Wojciechowski, Janina Polikowski, Victor Popławaski, Zofia Zwierz, Romuald Zwierz, Walter Smylla, John Karcz, i wielu innych którzy popierali ten pomysł. Po wyjaśnieniu celòw i szczegółów rozpoczęto działania formacyjne, czyli powołanie zarzadu klubu i opracowanie konstytucji prawnej.Start był niestety trudny,ponieważ współpraca z administarcja parafialna nie była sprzyjajaca,powstały problemy w utrzymaniu parafii o charakterze etnicznym, co pozwoliłby rozwjiać polskie tradycje i kulture dla nowych pokoleń. Polsko-Amerykański Klub dołożył wszelkich starań aby utrzymać taki charakter, wysyłajac klikakrotnie listy do Rzymu z prośba o pomoc i poparcie władz kościelnych.Liczba członkòw czynnie działajacych w roku1982 wynosiła 68.


Działalność Klubu rozwijała się także o współpracę z okolicznymi organizacjami polonijnymi takimi jak Polsko-Amerykański Klub w Rockland County w stanie New York ,oraz wieloma i innymi grupami w New Jersey.Lata 80te były bardzo trudne w Polsce okres kryzysu przyczynił sie do emigracjil ludności z Polski na zachòd między innymi do USA.Wielu przybyło i osiedliło się na terenie Bergen County i Rockland County,często potrzebowno pomocy w zorganizowniu pobytu w nowym miejscu.

Klub Polsko-Amerykański aktywnie włanczał sie we wszelkiego rodzaju pomoc dla nowo przybyłych na stałe i tymczasowo.Pomagano znaleźć pracę,mieszkanie,prowadzono naukę języka angielskiego i wiele innych pomocy.Powołany był specjalny komitet wsród członkòw klubu,ktòry zajmował sie organizowaniem i wysyłka paczek do Polski i wspomagał Domy Dziecka i potrzebujace rodziny w òwczesnym okresie kryzysu.


Ważna rolę w życiu parafii i Polsko-Amerykańskiego klubu odegrał ks.J Bajorek, który po przybyciu do Mahawh czynnie zaangażował sie w etniczny jej rozwój, wspòłpracujac z klubem,popierał duchowo działalność polskiej społecznosci.Przywròcono polskie msze w języku polskim, polskie tradycje narodowo -chrześcijańskie.Ks J Bajorek wspólnie z członkami klubu założyli do dziś istniejaca bibliotekę parafialna ktòra zaopatrzona jest w polskie ksiażki i udostępniona dla wszystkich do nauki języka polskiego.


Aktywność Klubu rozwijała sie coraz wyraźniej ,przykładem tego były polskie spotkania niedzielne,zabawy ,wycieczki ,pitniki jasełka Bożonarodzeniowe.Dbano też o sam kościòł i jego potrzeby, wspomagajac różnego rodzaju ofiarami.Powstała grupa polskich ministranòw oraz chòrek kościelny w języku polskim.


Z biegiem lat organizacja przekształciła sie jako Klub Polski ponieważ z dawnych członkòw zostało niewielu mòwiacych tylko w jezyku angielskim, natomiast większość stanowia Polacy Klub prowadzi nieprzerwalna działalność służaca dla dobra okolicznej społeczności i wspomaga rzymsko-katolicka parafiię Immaculate Heart of Mary w Mahwah.